Deprem Öncesi ve Sonrasında Kullanılan Teknolojiler

Deprem Öncesi ve Sonrasında Kullanılan Teknolojiler

Deprem Öncesinde ve Sonrasında Teknoloji Kullanımı

Bilindiği üzere ülkemiz bir deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Son yaşanılan Kahraman Maraş depremi sonrasında teknolojinin deprem öncesi ve sonrasında kullanım imkanlarının önemi de her geçen gün artmaktadır. Deprem önlenemez bir gerçek ancak öncesinde alınabilecek tedbirler ile bu afetleri en az hasar ile geçirmek bizlerin elinde.

Yaptığımız çalışmaların hemen hemen hepsinde teknolojiyi kullanabilir durumdayız. Deprem olmadan önce uygulanabilir teknolojiler aşağıdaki gibidir. Bunlar gelişen teknoloji ile birlikte değişebilir.

Depremlerde kullanılan teknolojiler arasında şunlar bulunabilir:

  1. Deprem ölçeği: Depremlerin şiddetini ölçmek için kullanılan cihazlar, Richter ölçeği ve Moment Magnitude Scale gibi.
  2. Early warning sistemleri: Deprem anında hızlı ve doğru bir şekilde uyarı vermek için geliştirilmiş sistemlerdir.
  3. Deprem simülasyon yazılımları: Depremlerin etkilerini ve yapıların performansını simüle etmek için kullanılan yazılımlardır.
  4. Deprem güçlendirme teknolojileri: Yapıların depreme dayanıklılığını arttırmak için kullanılan teknolojilerdir, örneğin sismik düzenleyici sistemler ve sismik dengelleyici elemanlar.
  5. İnternet of things (IoT) sensörleri: Depremler sırasında veriler toplamak ve analiz etmek için kullanılan sensörlerdir.

Bu teknolojiler, depremlerin etkilerini azaltmak ve insanların güvenliğini sağlamak için önemli rol oynayabilir.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında teknoloji kullanımı

Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarında teknolojinin kullanımı şu şekilde olabilir:

  1. Dronlar: Acil durumlar için hızlı ve güvenli bir şekilde görüntüleme ve veri toplama yapmak için kullanılan dronlar.
  2. Robotlar: Riskli ve zor erişilebilir alanlarda insanların yerine kullanılan robotlar, deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarında faydalı olabilir.
  3. İnternet of things (IoT) sensörleri: Deprem sonrasındaki yapıların durumunu ve insanların yerini takip etmek için kullanılan sensörlerdir.
  4. Mobil uygulamalar: Deprem sonrasında kayıp olan insanları bulmak ve hayatta kalanlarla iletişim kurmak için kullanılan mobil uygulamalardır.
  5. Veri analitik yazılımları: Deprem sonrası verilerin analiz edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması için kullanılan yazılımlardır.

Bu teknolojiler, deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasına ve insanların hayatını kurtarmak için kullanılan verilerin doğruluğunu ve etkililiğini arttırmasına yardımcı olabilir.

Mobil uygulamalar başlığı altında neler yapılabileceği konusunda bir sınır bulunmamaktadır. Afet durumunda bu teknolojilerin kullanılması hayati önem taşımaktadır. Ekiplerin hızlıca müdahale edilmesi insan hayatının kurtarılmasını sağlamaktadır. Mobil uygulamalar yapılırken aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır.

Ülkemizde yaşanan afetlerde koordinasyonu sağlayan kurum AFAD'tır. Yapılacak uygulama da öncelikle AFAD ile önceliklendirilmelidir. Yani uygulamadan alınan veriler muhakkak AFAD ile hızlıca paylaşılabilmelidir. Yapılacak uygulamalarda bu konuya önem verilmelidir. Aksi taktirde uygulamanın kullanımı çok yaygın olmayacaktır.

Afet zamanında zarar gören, ortam ve zarar görenin yakınları ve destek sağlayacaklar olarak veri alanımızı belirleyebiliriz. Dolayısıyla sadece mağdur durumda olan kişinin verisi değil bunun dışındaki ortamlardan gelen bilgiler de önem arzetmektedir. Yapılacak uygulama bu çevrelerden gelen bilgileri analiz etmelidir.

Hizmet Talep Formu

Bilgi almak istediğiniz hizmetimizi seçiniz. Sizlere en kısa sürede ulaşıp detaylı bilgi veriyor olacağız. Teşekkürler.